Poprzednia wersja strony

 

jQuery Carousel

Biogazownia Ostrzeszów Sp. z o.o. powstała w 2012 roku w celu realizacji proekologicznych przedswięwzięć energetycznych. Pierwotnym celem firmy była budowa biogazowni. Konsultacje społeczne ujawniły się jednak, że budowa ta budzi zaniepokojenie lokalnej społeczności. Spółka realizując zatem swój cel pierwotny - realizację przedsięwzięć z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii - w zgodzie z obywatelami w 2013 roku podjęła decyzję o budowie farmy fotowoltaicznej.

Do końca 2014 roku Biogazownia Ostrzeszów Sp. z o.o. planuje, przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 2MW. Będzie ona stanowić jedną z największych elektrowni PV w Polsce i największą w rękach prywatnych.