Poprzednia wersja strony

 

jQuery Carousel

Budowana przez nas farma fotowoltaiczna w Ostrzeszwie będzie miała moc 2MWp (dwóch megawatów mocy szczytowej) i powstanie na powierzchni 3,33ha. Powierzchnia modułów PV wyniesie 11 155 m2.

Farma składać się będzie z 96 grup po 84 (4x21) sztuk monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy szczytowej 250 Wp (i sprawności min. 14%). Połączone one zostana z 96 inwerterami (falownikami mającymi za zadanie zmienić prąd stały na zmienny) o mocy czynnej AC 20kW oraz jednym o mocy 5 kW (1x20 modułów). Falowniki połączone będą w stacji tansformatorowej, która zmieni napięcie z niskiego na średnie i odda energię do sieci elektrycznej.

Zakładany roczny uzysk energii to 1,70-1,90 TWh, tj. 19 440 GJ/rok energii pierwotnej. Przekłada się to na redukcję około 1 910 ton (Mg) emisji C02 rocznie.

Inwestycja będzie oddana do użytku do dnia 30.11.2014r., a wykonawcą wyłonionym w przetargu nieorganiczonym jest firma SKORUT Systemy Solarne ®.

Farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie będzie w czołówce, pod względem produkcji energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla, farm tego typu w Polsce. Inwestycja powstaje przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 17,5 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 8,5 mln zł.