Poprzednia wersja strony

 

jQuery Carousel
 1. 30-06-2015r.  W ostatni wtorek czerwca oficjalnie otworzyliśmy naszą elektrownię fotowolaiczną. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi i wypicie symbolicznego kieliszka szampana. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli WFOŚiGW, senatu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawicieli wykonawców. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy pomyślności oraz sukcesów.

 2. 20-03-2015r.  Działa!
  Po pomyślnych testach instalacji farma zaczęła wyprodukowała pierwsze kilowaty zielonej energii. Dodatkowo sukcesami zakończyły się również próby systemu monitoringowego oraz oświetlenia wokół farmy. Sprawdzanie nadal trwa, ale już wkrótce eletrownia działać będzie na 100%.

 3. 12-02-2015r.  Wszystkie panele są już na miejscu!
  Przezwyciężywszy wiele przeciwności losu, dostarczona została ostatnia partia paneli fotowoltaicznych. Całość jest już zainstalowana. W tym momencie trwa sprawdzanie połączeń paneli między sobą i paneli z falownikami przed głównymi próbami podłączenia instalacji.

 4. 05-11-2014r.  Trafostacja już stoi!
  Po godzinach wytrwałej pracy w niesprzyjających warunkach udało się ostatecznie postawić drugą, ważącą ponad 25 ton, część stacji transformatorowej.

 5. 30-08-2014r.  Postep robót: wykonanie robót ziemnych, zaawansowane roboty montażowe w zakresie konstrukcji i instalacji oraz ogrodzenia. Nadal oczekujemy na przybycie modułów fotowoltaicznych oraz stacji trafo.

 6. 30-06-2014r.

  Rozstrzygnięcie przetargu pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Ostrzeszów”: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 7. 16-06-2014r.

  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MWp w miejscowości Ostrzeszów".

 8. 20-05-2014r.

  W dniu 12 maja 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Biogazownią Ostrzeszów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rojów, pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Ostrzeszów”.

  Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.7. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.